เสนอหน่วยเก็บข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจัดการกับปัญหาการจ่ายไฟผิดปกติ

เสนอหน่วยเก็บข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจัดการกับปัญหาการจ่ายไฟผิดปกติ

การนำเข้าสินค้าประเภท Cold Chain ที่เพิ่มขึ้น:ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าด้านเภสัชกรรมเกิดขึ้นจากการระบาดของ COVID-19 ซึ่งได้แรงหนุนจากความต้องการยาที่สูงขึ้น ผลิตภัณฑ์พืชสวน เช่น ดอกไม้ ยังต้องการคลังสินค้าเย็น ความต้องการผลิตภัณฑ์เหล่านี้ลดลงในช่วงที่มีโรคระบาดเนื่องจากการสังสรรค์ที่ลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรของไนจีเรียเติบโตในอัตราที่เหมาะสม และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2593 เราจึงคาดหวังได้ว่าความต้องการสารเหล่านี้จะเพิ่มขึ้น

การลงทุนที่เพิ่มขึ้น:   ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดได้เห็นการเข้ามาของผู้เล่นนวัตกรรมใหม่ๆ

 เช่น Cold Hubs มีแนวโน้มของการลงทุนใหม่โดยกองทุนรวมที่ลงทุนระหว่างประเทศ เช่นTriple Iซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในธุรกิจ Sub-Saharan เพื่อขับเคลื่อนผลกระทบทางสังคม จึงตัดสินใจลงทุนในอุตสาหกรรม Cold Chain ของไนจีเรีย ประธานองค์กรเพื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของ

ห่วงโซ่ความเย็นในแอฟริกาตะวันตกได้เรียกร้องให้รัฐและรัฐบาลกลางทั้งหมดลงทุนในห่วงโซ่ความเย็นเพื่อลดการสูญเสียอาหารนักวิเคราะห์จากKen Researchในเอกสารเผยแพร่ล่าสุดของพวกเขา” แนวโน้มตลาด Cold Chain ของไนจีเรียถึงปี 2026 – ขับเคลื่อนโดยการสูญเสียผลิตผลอาหารสูงเนื่องจากขาดโครงสร้างพื้นฐานของ Cold Chain การเริ่มต้นที่เน้นพลังงานแสงอาทิตย์ และรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค” โดย Ken Research ตั้งข้อสังเกตว่า 

ตลาด Cold Chain เป็นตลาดที่เกิดขึ้นใหม่ในไนจีเรียในช่วงที่กำลังเติบโตแม้ในช่วงที่มีโรคระบาด

เช่นกัน การเพิ่มขึ้นของบริษัทอีคอมเมิร์ซและการนำเข้าเวชภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับอาหารแปรรูปและอาหารบรรจุหีบห่อคาดว่าจะมีส่วนทำให้ตลาดเติบโตในช่วงที่คาดการณ์ไว้ ตลาด Cold Chain ของไนจีเรียคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตสูงในช่วงที่คาดการณ์ไว้ในปี 2021-2026F

ตลาดห่วงโซ่ความเย็น ของฟิลิปปินส์คาดว่าจะมี CAGR ในเชิงบวกในช่วงปี 2564-2569 เนื่องจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นเพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อสำหรับธุรกิจขนส่งเย็น ความต้องการในประเทศที่สูงสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและเนื้อสัตว์ การให้ความสำคัญกับการรับรอง ISO และ LEED สำหรับห้องแช่แข็ง ระบบอัตโนมัติใน ห้องเย็นผ่าน ASRS, WMS และ RFID และการรวมบริการแช่แข็งอย่างรวดเร็วหรือระเบิด 

ความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่เน่าเสียง่ายคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งที่เพิ่มขึ้นและการใช้จ่ายด้านการค้าปลีกของประชาชนในประเทศ ซึ่งจะทำให้การพัฒนาห้องเย็นมีความจำเป็นและส่งผลในเชิงบวกต่อการเติบโตของตลาด

credit : shortstoryoflifeandstyle.com
proyectoscpc.net
helendraperyoung.com
riavto.org
partysofa.net
sierracountychamber.net
matsudatoshiko.net
learnlanguagefromluton.net
movabletypo.net
coachfactoryoutletusa.net