สล็อตแตกง่ายก้าวไกล เปิดเอกสารซุปเปอร์ดีลวัคซีน รัฐบาลไทย กับ แอสตร้าเซนเนก้า

สล็อตแตกง่ายก้าวไกล เปิดเอกสารซุปเปอร์ดีลวัคซีน รัฐบาลไทย กับ แอสตร้าเซนเนก้า

พรรคก้าวไกล เปิดเอกสารซุปเปอร์ดีลวัคซีน รัฐบาลไทย สล็อตแตกง่ายกับ แอสตร้าเซนเนก้า พบข้อความคาดสีดำ ถูกเซนเซอร์จำนวนมาก สถาบันวัคซีนแห่งชาติแจงเป็นความลับ คืนวันที่ 11 ก.ค.64 พรรคก้าวไกล เปิดเอกสารซุปเปอร์ดีลวัคซีนระหว่าง รัฐบาลไทย แอสตร้าเซนเนก้า ผ่านเว็บไซต์ ระบุ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา สถาบันวัคซีนได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องถึงพรรคก้าวไกลแล้ว หลังจากวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.พรรค ได้ติดตามนโยบายและการบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลไทยมาต่อเนื่อง

โดยวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา นายวิโรจน์ เดินทางไปยังสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

เพื่อติดตามความคืบหน้าถึงการขอสัญญาระหว่างรัฐบาลไทย กับบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า และบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเคยยื่นขอไปแล้วเมื่อวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา มีเลขานุการกรมควบคุมโรคเป็นผู้รับเรื่อง แต่ติดปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการเดินเอกสารทำให้ทาง ส.ส. วิโรจน์เพิ่งได้รับเอกสาร

หลังจากเปิดดูเอกสารอย่างละเอียด พบว่า ปรากฏข้อความคาดสีดำ และถูกเซนเซอร์อยู่จำนวนมาก ซึ่งเป็นส่วนที่มีเนื้อหาสำคัญ โดยเฉพาะในสัญญาระหว่างรัฐบาลไทยกับแอสตร้าเซนเนก้า

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ระบุว่าเนื้อหาที่ถูกปิดบังมีส่วนเกี่ยวกับข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่ 3 คือมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด โดยไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญาได้

นอกจากนี้ การเปิดเผยสัญญายังอาจทำเกิดข้อพิพาทในเขตอำนาจศาลอื่นได้ รวมทั้งแอสตร้าฯมีการสงวนสิทธิ์เพื่อรักษาความลับในเชิงธุรกิจและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสนใจสาธารณะ

อนุทิน’ สละเงินเดือน หนุนแก้โควิด 19 หลังจากที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ ประกาศงดรับเงินเดือน เพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 ระบาด

จากการรายงานของเฟซบุ๊ค อนุทิน ชาญวีรกูล ล่าสุด มีรายงานว่า “อนุทิน” สละเงินเดือนหนุนแก้โควิด 19

จากกรณีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศงดรับเงินเดือน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปช่วยแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 ระบาด

ล่าสุด 9 กรกฏาคม 2564 เมื่อเวลา 13.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในประเด็นดังกล่าว ว่า เมื่อท่านนายกฯ ปฏิบัติ เป็นตัวอย่างแล้ว ก็พร้อมปฏิบัติตาม

“เป็นทีมเดียวกัน เมื่อท่านว่าอะไรมา ก็ต้องเดินไปตามนั้น สำหรับรัฐมนตรีในพรรค ก็จะปฏิบัติตาม นับว่าได้ช่วยเหลือกันและกัน ”

มีข้อสังเกตว่า การเขียนข้อห้ามในข้อกำหนดฉบับที่ 27 มีลักษณะ “สั้นลง” กว่าฉบับที่ 1 โดยมีข้อแตกต่างกันที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้

1) ข้อความที่ทำให้ประชาชนหวาดกลัว รวมทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริง ตามข้อกำหนดฉบับที่ 1 การเผยแพร่ข้อความที่ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวจะเป็นความผิดต่อเมื่อเป็นข้อความหรือข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 19 ที่ “ไม่เป็นความจริง” เท่านั้น แต่ตามข้อกำหนดฉบับที่ 27 เอาผิด “ข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว” โดยตัดองค์ประกอบที่เคยเขียนว่า “ไม่เป็นความจริง” ออก ทำให้เห็นเจตนารมณ์ของผู้เขียนข้อกำหนดฉบับที่ 27 ว่า อาจต้องการเอาผิดกับข้อความที่ทำให้ประชาชนหวาดกลัวทั้งที่เป็นความจริงและไม่เป็นความจริง

2) เพิ่มเรื่องกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ตามข้อกำหนดฉบับที่ 1 ห้ามการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดจน “กระทบต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” ซึ่งก็เป็นข้อห้ามที่กว้างขวางมากอยู่แล้ว และใช้มาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือคำอธิบายว่า มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแบบใดที่ส่งผลเสียจนต้องขยายองค์ประกอบความผิดให้กว้างออก เพราะในข้อกำหนดฉบับที่ 27 ขยายไปห้ามการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดจน “กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ” ด้วย แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของผู้เขียนข้อกำหนดฉบับที่ 27 ที่ต้องการขยายขอบเขตของข้อห้ามออก และให้เอาผิดกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายมากขึ้น

3) ไม่ต้องตักเตือนให้แก้ไขก่อน ตามข้อกำหนดฉบับที่ 1 หากเจ้าหน้าที่พบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่อาจเป็นความผิด ให้เตือนให้ระงับหรือสั่งให้แก้ไขข่าวก่อนได้ โดยไม่ต้องดำเนินคดี หรือหากเป็นกรณีที่มีผลกระทบรุนแรงจึงให้ดำเนินคดี ทั้งตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แต่ข้อกำหนดฉบับที่ 27 ตัดเนื้อหาส่วนที่ให้เจ้าหน้าที่เตือนออก แม้ว่าข้อกำหนดฉบับที่ 27 จะตัดข้อความที่ให้ดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ออกด้วยแล้ว แต่การตัดสินใจดำเนินคดีตามกฎหมายใดก็เป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนอยู่แล้ว หากเห็นว่ากากระทำใดเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ด้วยก็ยังสามารถดำเนินคดีได้ (ทำความเข้าใจ ข้อหาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้ที่ https://freedom.ilaw.or.th/node/600)

ข้อมูลจากฐานข้อมูลของศาลอาญา(http://aryasearch.coj.go.th/search200.php)ภายใต้ข้อกำหนดฉบับที่ 1 ข้อ 6 มีคนถูกดำเนินคดีจากการโพสต์ข้อความบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดมาแล้วหลายกรณี ตัวอย่างเช่นสล็อตแตกง่าย